Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
274   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
275   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
276   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
277   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
278 TYP-sopimuksen hyväksyminen
279   Ohjausryhmän perustaminen kouluhanketta varten
280   Kunnan edustajien nimeäminen Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän teettämään terveyspalvelujen järjestämisvaihtoehtojen selvityshankkeen ohjausryhmään
281   Lausunto Lapin käräjäoikeudelle Savukosken kunnalle esitetyn korvausvaatimuksen johdosta
282   Lapin maakunnan ICT-valmistelu -hanke
283   Järjestöavustuksien myöntäminen
284   Työsuojelupäällikölle maksettava korvaus
285   Avustuspyyntö pamflettikirjan kustannuksiin
286 Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2018
287 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021
288 Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021
289 Kunnan vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman käsittely
290   Joulupukin Korvatunturi Oy
291   Rehtorin irtisanoutuminen
292 Selvitystyö Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien yhteisestä kunnanjohtajan virasta
293   Kunnanjohtajan virkavapaan sijaisen nimeäminen ajalle 1.1.2019-31.1.2019
294   Kunnanjohtajan viransijaisuuden julistaminen auki
295   Kunnanjohtajan matkalaskun hyväksyminen
296   Kunnanjohtajan vuosiloma
297   Kunnanhallitukselle tiedoksi
298   Muut asiat
299 Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion muutosesitys
300   Työterveyspalveluiden uudelleen järjestely
301 Savukosken koulukeskuksen työsuojelutarkastus

Osallistuja Tehtävä
Haapakoski Raimo Puheenjohtaja
Huttunen Jari Jäsen
Kelloniemi Marja-Liisa Jäsen
Kilpimaa Kari Jäsen
Leppäjärvi Ilkka Jäsen
Luiro Anu Jäsen
Martin Heidi Varapuheenjohtaja
Halonen Jouni Kvalt II vpj
Mulari Antti Esittelijä
Karjalainen Katja Pöytäkirjanpitäjä
Hyötylä Kari Esittelijä

Nähtävilläolo  
Kunnan verkkosivut  
Alkaen 21.12.2018