Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
274   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
275   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
276   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
277   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
278 TYP-sopimuksen hyväksyminen
279   Ohjausryhmän perustaminen kouluhanketta varten
280   Kunnan edustajien nimeäminen Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän teettämään terveyspalvelujen järjestämisvaihtoehtojen selvityshankkeen ohjausryhmään
281   Lausunto Lapin käräjäoikeudelle Savukosken kunnalle esitetyn korvausvaatimuksen johdosta
282   Lapin maakunnan ICT-valmistelu -hanke
283   Järjestöavustuksien myöntäminen
284   Työsuojelupäällikölle maksettava korvaus
285   Avustuspyyntö pamflettikirjan kustannuksiin
286 Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2018
287 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021
288   Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021
289   Kunnan vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman alustava käsittely
290   Joulupukin Korvatunturi Oy
291   Rehtorin irtisanoutuminen
292   Selvitystyö Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien yhteisestä kunnanjohtajan virasta
293   Kunnanjohtajan virkavapaan sijaisen nimeäminen ajalle 1.1.2019-31.1.2019
294   Kunnanjohtajan viransijaisuuden julistaminen auki
295   Kunnanjohtajan matkalaskun hyväksyminen
296   Kunnanjohtajan vuosiloma
297   Kunnanhallitukselle tiedoksi
298   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Haapakoski Raimo Puheenjohtaja
Huttunen Jari Jäsen
Kelloniemi Marja-Liisa Jäsen
Kilpimaa Kari Jäsen
Leppäjärvi Ilkka Jäsen
Luiro Anu Jäsen
Martin Heidi Varapuheenjohtaja
Savukoski Jouko Kvalt pj
Peltoniemi Helena Kvalt I vpj
Halonen Jouni Kvalt II vpj
Mulari Antti Esittelijä
Karjalainen Katja Pöytäkirjanpitäjä
Korhonen Jarmo Varajäsen
Harju Irja Varajäsen
Ahvenainen Jouni Varajäsen
Hannuniemi-Pulska Ritva Varajäsen
Kuosku Sari Varajäsen
Puska Ari Veikko Varajäsen
Lakela Juhani Varajäsen