Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
255   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
256   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
257   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
258   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
259   Savukosken kunnan edustajien valinta kunnanjohtaselvityksen ohjausryhmään
260 Kuntastrategia 2019-2021
261   Järjestöavustuksien perusteista päättäminen
262   Selvitys Savukosken kunnan henkilökuljetusten kilpailutuskohteiden suunnittelusta
263   Koulun hankesuunnittelijan valinta
264   Kunnan edustajien nimeäminen VähäC ja ILPO -hankkeiden ohjausryhmiin
265   Kunnanvaltuuston kokouksen 1.10.2018 päätösten täytäntöönpano
266   Paikallinen virka- ja työehtosopimus paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksamisesta vuoden 2018 puolella
267   Vastine Soklin kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta tehtyihin valituksiin
268   Vuodeosaston sairaansijojen vähentäminen
269 Kunnanhallituksen alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelma 2020-2021
270 Kunnan vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman alustava käsittely
271   Kunnanhallitukselle tiedoksi
272   Muut asiat
273   Virkavapaan myöntäminen kunnanjohtaja Antti Mularille

Osallistuja Tehtävä
Haapakoski Raimo Puheenjohtaja
Huttunen Jari Jäsen
Kilpimaa Kari Jäsen
Leppäjärvi Ilkka Jäsen
Martin Heidi Varapuheenjohtaja
Halonen Jouni Kvalt II vpj
Mulari Antti Esittelijä
Hyötylä Kari Esittelijä
Karjalainen Katja Pöytäkirjanpitäjä
Ahvenainen Jouni Varajäsen
Puska Ari Veikko Varajäsen

Nähtävilläolo  
Kunnan verkkosivut alkaen  
Alkaen 27.11.2018