Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
75   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
76   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
77   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
78 Talouden toteuma 1.1.-30.9.2018
79 Kunnan vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman alustava käsittely
80 Kuntastrategia 2019-2021
81 Koulukuljetusten ostoliikenteen tarjouskilpailun hyväksyminen
82   Alakoulun opettajien luokanvalvojakorvaus
83   Asia ei ole julkinen
84   Koulukuraattorin toistaiseksi voimassa olevan toimen täyttölupa
85   Kuntosalimaksut kaudellla 1.7. - 31.12.2018
86   Viranhaltijapäätösten tiedottaminen sivistyslautakunnalle
87   Lautakunnalle tiedoksi
88   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Kelloniemi Marja-Liisa Varapuheenjohtaja
Korhonen Jarmo Jäsen
Kulpakko Eeva Puheenjohtaja
Kuosku Sari Jäsen
Lakela Juhani Jäsen
Rannila Minerva Esittelijä,pöytäkirjanpitäjä
Mulari Antti Kunnanjohtaja
Luiro Anu Varajäsen
Pulska Petteri Varajäsen
Kilpimaa Kari Varajäsen
Puska Ari Veikko Varajäsen
Martin Heidi Varajäsen