Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
226   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
227   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
228   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
229   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
230   Matkustusohjeen päivittäminen
231   Esitys Kolpeneen Palvelukeskuksen Kuntayhtymän vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaa varten
232   Sosiaalilautakunnan talousarvion toteuma 1-6/2018 ja lisämäärärahaesitys
233 Kunnallisveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien päättäminen vuodelle 2019
234   Savukosken nuorten monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston jäsenien nimeäminen
235   Koulukuraattorin toistaiseksi voimassa olevan toimen täyttölupa
236   Kunnanviraston pitäminen suljettuna itsenäisyyspäivän jälkeisenä perjantaina sekä joulun ja uudenvuoden välisenä aikana
237   Kunnanhallitukselle tiedoksi
238   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Haapakoski Raimo Puheenjohtaja
Kelloniemi Marja-Liisa Jäsen
Kilpimaa Kari Jäsen
Leppäjärvi Ilkka Jäsen
Luiro Anu Jäsen
Martin Heidi Varapuheenjohtaja
Savukoski Jouko Kvalt pj
Mulari Antti Esittelijä
Karjalainen Katja Pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnan verkkosivut  
Alkaen 30.10.2018