Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
200   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
201   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
202   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
203   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
204   Lausunto esitysluonnoksesta kuntarakennelain muuttamiseksi
205   Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019 - 2021 ja talousarviota vuodelle 2019 varten
206   Kunnanhallitukselle tiedoksi
207   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Haapakoski Raimo Puheenjohtaja
Huttunen Jari Jäsen
Kelloniemi Marja-Liisa Jäsen
Kilpimaa Kari Jäsen
Leppäjärvi Ilkka Jäsen
Martin Heidi Varapuheenjohtaja
Savukoski Jouko Kvalt pj
Mulari Antti Esittelijä
Karjalainen Katja Pöytäkirjanpitäjä
Puska Ari Veikko Varajäsen

Nähtävilläolo  
Kunnan verkkosivut alkaen 12.9.2018.