Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
166   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
167   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
168   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
169   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
170   Lausunto malminetsintälupahakemus / Magnus Minerals Oy
171   Terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen selvitystyön loppuraportti
172   Esiselvityksen käynnistäminen soten tuloon liittyen
173 Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman laadintaohjeet
174   Kolarctic matkailuhankkeen valmistelu
175   Kunnanjohtajan matkalaskun hyväksyminen
176   Kunnanhallitukselle tiedoksi
177   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Haapakoski Raimo Puheenjohtaja
Huttunen Jari Jäsen
Kelloniemi Marja-Liisa Jäsen
Kilpimaa Kari Jäsen
Leppäjärvi Ilkka Jäsen
Martin Heidi Varapuheenjohtaja
Savukoski Jouko Kvalt pj
Mulari Antti Esittelijä
Karjalainen Katja Pöytäkirjanpitäjä
Puska Ari Veikko Varajäsen

Nähtävilläolo  
Kunnan verkkosivut alkaen 6.7.2018.