Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
107   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
108   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
109   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
110   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
111   Valmistautuminen EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon/tietosuojavastaavan nimeäminen
112   Rivitalo Saurannan myynti
113   Taloussihteerin viran muuttaminen toimeksi
114   Lausuntopyyntö lakiehdotusluonnoksesta Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta
115   Kunnan edustajan nimeäminen Pohjoisimman Lapin Leader yhdistyksen hallitukseen ja vuosikokous 31.5.2018 Luostolla
116 Koulukeskuksen rakennusten korjausurakan tarjouskilpailu
117 Itä-Lapin kuntayhtymän edunvalvonnan käytännön toimintamalli
118   Kunnanjohtajan vuosiloma
119   Kunnanhallitukselle tiedoksi
120   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Aaltovirta Emilia Jäsen
Haapakoski Raimo Puheenjohtaja
Huttunen Jari Jäsen
Kilpimaa Kari Jäsen
Leppäjärvi Ilkka Jäsen
Luiro Anu Jäsen
Martin Heidi Varapuheenjohtaja
Savukoski Jouko Kvalt pj
Mulari Antti Esittelijä
Karjalainen Katja Pöytäkirjanpitäjä