Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
97   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
98   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
99   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
100   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
101 Sopimus kunnan ja Kuoskun Eteläpuolentien tiekunnan kanssa
102   Määrärahojen varaaminen vuoden 2019 talousarvioon Tenniöjoen sillan uusimiseen
103   Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2018 talousarvioon Tenniöjoen sillan suunnitteluun
104   Kunnanjohtajan matkalaskun hyväksyminen
105   Kunnanhallitukselle tiedoksi
106   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Haapakoski Raimo Puheenjohtaja
Huttunen Jari Jäsen
Kilpimaa Kari Jäsen
Leppäjärvi Ilkka Jäsen
Luiro Anu Jäsen
Savukoski Jouko Kvalt pj
Halonen Jouni Kvalt II vpj
Mulari Antti Esittelijä
Karjalainen Katja Pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Savukosken kunnan www-sivuilla  
Alkaen 25.04.2018