Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
61   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
62   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
63   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
64   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
65   Kunnan edustajan nimeäminen Suomi-Venäjä-seuran piirikokoukseen
66 Teollisuushallin myyminen
67   Vuoden 2018 talousarvion investointimäärärahan muutos / Koulukeskus
68   Vuokrahuoneisto Sausarvi 1 E peruskorjaus / ylitysoikeuden hakeminen
69   Vesi- ja jätevesimaksutaksojen tarkistaminen
70   Rehtorin valitseminen
71   Hyvinvointi/sivistysjohtajan virkaa hakeneiden haastatteluun kutsumisesta päättäminen
72   Kulttuurisihteerin virkaa hakeneiden haastatteluun kutsumisesta päättäminen
73 Työterveyshuollon toimintasuunnitelman vahvistaminen 2018-2022
74   Vuoden 2017 aloitteiden käsittely
75   Kunnanvaltuuston kokouksen 29.1.2018 päätösten täytäntöönpano
76   Kunnanhallitukselle tiedoksi
77   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Haapakoski Raimo Puheenjohtaja
Kilpimaa Kari Jäsen
Luiro Anu Jäsen
Martin Heidi Varapuheenjohtaja
Savukoski Jouko Kvalt pj
Halonen Jouni Kvalt II vpj
Mulari Antti Esittelijä
Harju Irja Varajäsen
Lakela Juhani Varajäsen
Lehtikangas Maire Pöytäkirjanpitäjä