Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
47   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
48   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
49   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
50   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
51 Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2018
52   Kunnanviraston pitäminen suljettuna vappuaattona, helatorstain jälkeisenä perjantaina sekä kesällä
53   Uuden varaedustajan nimeäminen TYP-johtoryhmään
54   Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen
55   Perhepäivähoidon järjestäminen Tanhua-Värriö alueella vuonna 2018
56   Rehtorin haastatteluihin kutsuttavista päättäminen
57   Kunnanjohtajan loma-anomus
58   Kunnanjohtajan matkalaskun hyväksyminen
59   Kunnanhallitukselle tiedoksi
60   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Haapakoski Raimo Puheenjohtaja
Huttunen Jari Jäsen
Kilpimaa Kari Jäsen
Leppäjärvi Ilkka Jäsen
Savukoski Jouko Kvalt pj
Halonen Jouni Kvalt II vpj
Mulari Antti Esittelijä
Karjalainen Katja Pöytäkirjanpitäjä
Kelloniemi Marja-Liisa Varajäsen
Lakela Juhani Varajäsen