Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
34   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
35   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
36   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
37   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
38 Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien välinen sopimus hyvinvointi/sivistysjohtajasta
39 Hyvinvointi/sivistysjohtajan viran julistaminen haettavaksi
40   Kulttuurisihteerin viran haettavaksi julistaminen
41   Rivitalo Saurannan myynti
42 Sopimus kunnan ja Kuoskun Eteläpuolentien tiekunnan kanssa
43   Toimikuntien puheenjohtajien valinta
44   Lapin hankinta-asiamies -hankkeeseen osallistuminen
45   Kunnanhallitukselle tiedoksi
46   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Haapakoski Raimo Puheenjohtaja
Huttunen Jari Jäsen
Kilpimaa Kari Jäsen
Leppäjärvi Ilkka Jäsen
Martin Heidi Varapuheenjohtaja
Savukoski Jouko Kvalt pj
Halonen Jouni Kvalt II vpj
Mulari Antti Esittelijä
Karjalainen Katja Pöytäkirjanpitäjä
Kelloniemi Marja-Liisa Varajäsen