Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
9   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
10   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
11   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
12   Lautakunnalle tiedoksi
13 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018
14   Vuoden 2018 talousarvion investointimäärärahan muutos / Koulukeskus
15   Vuokrahuoneisto Sausarvi 1 E peruskorjaus / ylitysoikeuden hakeminen
16   Vesi- ja jätevesimaksutaksojen tarkistaminen
17   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Halonen Jouni Puheenjohtaja
Harju Irja Varapuheenjohtaja
Martin Heidi Jäsen
Savukoski Jouko Kvalt pj
Ahtinen Jarmo Esittelijä
Junttila Riitta Pöytäkirjanpitäjä