Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4   Vastaavan sairaanhoitajan viran muuttaminen vanhustyön ohjaajan viraksi
5   Kulttuuri-matkailusihteerin virka
6 Sivistystoimen virkajärjestelyyn liittyvä aiesopimus
7 Rakennusvalvonnan taksa 2018
8 Itä-Lapin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
9 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman käsittely
10 Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Ahvenainen Jouni Jäsen
Haapakoski Raimo Jäsen
Halonen Jouni II varapuheenjohtaja
Kilpimaa Kari Jäsen
Kelloniemi Marja-Liisa Jäsen
Kulpakko Eeva Jäsen
Leppäjärvi Ilkka Jäsen
Luiro Anu Jäsen
Martin Heidi Jäsen
Mustajärvi Markus Jäsen
Peltoniemi Helena I varapuheenjohtaja
Savukoski Jouko Puheenjohtaja
Mulari Antti Kunnanjohtaja
Karjalainen Katja Pöytäkirjanpitäjä
Uuniemi Lauri Nuva pj
Hannuniemi-Pulska Ritva Varajäsen
Huttunen Jari Varajäsen