Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
5   Kunnanvaltuuston kokouksen 6.11.2017 päätösten täytäntöönpano
6 Avustushakemus vaelluskalatutkimukseen Kemijoen valuma-alueella
7   Vastaavan sairaanhoitajan viran haettavaksi julistaminen
8   Vastaavan sairaanhoitajan viran muuttaminen vanhustyön ohjaajan viraksi
9   Kulttuurisihteerin viransijaisuuden jatkaminen
10   Kulttuuri-matkailusihteerin virka
11   Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen
12 Rakennusvalvonnan taksa 2018
13 Itä-Lapin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
14 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman käsittely
15 Teollisuushalli I myynti
16   Kunnanhallitukselle tiedoksi
17   Muut asiat
18 Sivistystoimen virkajärjestelyyn liittyvä aiesopimus

Osallistuja Tehtävä
Aaltovirta Emilia Jäsen
Haapakoski Raimo Puheenjohtaja
Huttunen Jari Jäsen
Kilpimaa Kari Jäsen
Leppäjärvi Ilkka Jäsen
Luiro Anu Jäsen
Martin Heidi Varapuheenjohtaja
Savukoski Jouko Kvalt pj
Halonen Jouni Kvalt II vpj
Mulari Antti Esittelijä
Karjalainen Katja Pöytäkirjanpitäjä