Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3   Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4   Keskusvaalilautakunnan sihteerin valinta
5   Keskusvaalilautakunnan tehtävät
6   Keskusvaalilautakunnan määräraha
7   Ennakkoäänestyksen järjestäminen
8   Laitosäänestyksen ja kotiäänestyksen järjestäminen
9 Vaaleista tiedottaminen
10   Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
11   Kunnan vaaliviranomaisten kouluttaminen
12   Vaalitietojärjestelmän käyttö
13   Vaalitarvikkeet
14   Muut asiat
15   Seuraava kokous
16   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Koskenniemi Anne Puheenjohtaja
Wessman Pirjo Varapuheenjohtaja
Luosujärvi Jarmo Jäsen
Pääkkö Jorma Jäsen
Schwartz-Matero Susanna Pöytäkirjanpitäjä
Viheriälä Ensio ATK-tuki
Ahtinen Jarmo Varajäsen
Tuutijärvi Merja Varajäsen
Ahola Veijo Varajäsen
Vitikka Pekka Varajäsen
Kilpimaa Tuomo Varajäsen
Aarrevaara Mauri Varajäsen