Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
301   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
302   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
303   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
304   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
305 Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2017
306   Sosiaalilautakunnan talousarvion 2017 korjaus ja lisämäärärahan myöntäminen
307 Vuoden 2017 talousarvion muutokset / tekninen lautakunta
308   Vuoden 2017 talousarvion muutos / investoinnit
309 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman alustava käsittely
310 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2020
311 Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö
312 Hyvinvointikertomus 2017-2020
313 Lausunto lakiesitysluonnoksesta asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
314   Niemiharjun soramontun maa-aineksien myynti
315   Tonttimaan hinnan tarkistaminen
316   Kunnanhallitukselle tiedoksi
317   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Haapakoski Raimo Puheenjohtaja
Huttunen Jari Jäsen
Kilpimaa Kari Jäsen
Luiro Anu Jäsen
Martin Heidi Varapuheenjohtaja
Peltoniemi Helena Kvalt I vpj
Mulari Antti Esittelijä
Karjalainen Katja Pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Savukosken kunnan www-sivuilla  
Alkaen 19.12.2017