Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
283   Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
284   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
285   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
286   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
287   Meidän KorvatunturinMaa -hankkeen toteutuminen
288   Sivistysjohtajan tehtävien hoito
289   Kunnanviraston pitäminen suljettuna joulun ja uudenvuoden välisenä aikana
290   Kunnanviraston aukioloajan muuttaminen 1.1.2018 lukien
291   Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
292   Kunnanvaltuuston kokouksen 18.9.2017 päätösten täytäntöönpano
293   Kunnanjohtajan vuosiloman myöntäminen
294 Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2020 ja vuoden 2018 talousarvio
295   Esitys terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen selvitystyön teettämisestä Lapin sairaanhoitopiirillä
296   Sosiaalisihteeri-lastenvalvojan viran täyttäminen
297   Lääkärin vastaanottotilojen vuokraaminen Kylätalosta
298 Kunnanhallituksen alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelma vuosille 2019-2020
299   Kunnanhallitukselle tiedoksi
300   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Haapakoski Raimo Puheenjohtaja
Huttunen Jari Jäsen
Kilpimaa Kari Jäsen
Leppäjärvi Ilkka Jäsen
Martin Heidi Varapuheenjohtaja
Mulari Antti Esittelijä
Karjalainen Katja Pöytäkirjanpitäjä
Kelloniemi Marja-Liisa Varajäsen
Savukoski Sinikka Esittelijä

Nähtävilläolo  
Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Savukosken kunnan www-sivuilla.  
Alkaen 05.12.2017